Aquabik - o sportu

Aquabik je vrsta fizičkog vežbanja u kom se elementi aerobika izvode u plitkoj, najčešće bazenskoj, vodi. Zahvaljujući otporu koji stvara voda tokom treninga, praktikovanje aerobika u bazenu obogaćuje osnovnu vežbu i aktivira mišiće tela na vrlo specifičan način.
Ova tehnika poznata je još pod nazivima "aerobik u vodi", "aqua aerobik"i "aquafit".

 

 

Tehnika

Aquabik uglavnom kombinuje različite elemente aerobika s elementima kopnenih sportova kao što su hodanje u različitim smerovima, trčanje, skokovi, imitiranje pokreta slalomskog skijanja te elementima raznih drugih sportskih disciplina.
U vežbu je obično uključeno korišćenje različitih pomagala kao što su šlaufovi, specijalna obuća za aerobik u vodi, plutajući objekti, tegovi za skočne i ručne zglobove itd. Iako se u nekim slučajevima kao pomoćni elemenat koristi muzika a vežbanje prilagođava tempu muzike, aquabik se može praktikovati i u tišini.

Prednosti aquabika

Sem prednosti koji telu donosi svaka vrsta fizičke aktivnosti, u aquabiku je, zahvaljujući vodi u kojoj se vežbe izvode, drastično smanjena opasnost od povreda kostiju i tetiva. Vežbe koje telo izvodi plutajući u vodi manje su stresne za muskulaturu, kosti i vezivna tkiva a pokreti udova se slobodniji. Ove karakteristike zaslužne su za činjenicu da je aquabik izuzetno poželjan način vežbanja čak i za starije osobe.

Kod ovakve vrste vežbanja takođe je bitno smanjena mogućnost preteranog zagrevanja tela.

Trening aquabika traje od 45min do jednog časa i izvodi se u bazenima pod nadzorom licenciranog trenera.

 

Akvabik 

/