Sidhasana Yoga Studio:

  • Telefon: 063 825 06 57, 064 159 38 55
  • Grad: Beograd
  • Adresa: Braće Radovanovića 36
  • Web:
  • Email: info@sidhasanayoga.com

SIDHASANA YOGA je moćna asana praksa, prilagođena potrebama običnih ljudi.Ovo je balansiran pristup procesu pročišćenja i razvoja tela, emocija i uma.

Primarni fokus je na učenju da pozicioniramo um u telo ili centriramo pažnju na osećaj tela i daha (tj. protok životne energije), da svesno i namerno pokrećemo telo u određene (varijacije) pozicije sinhronizovano sa dubljim, glatkim i neusiljenim disanjem i, naravno, da uživamo dok vežbamo, a da se zadovolje ovi ključni elementi, kao nus produkt , dešavaju se nebrojene promene i procesi u našim psihofizičkim sistemima.

Neki od ključnih naglasaka ove yoge su:
- Ispravljanje kičme;
- Otvaranje disanja i srca;
- Smirivanje uma;
- Uzemljenje.

  • Sportovi vezani za ovaj unos: Joga