Kik boks klub MB-SPORT:

  • Telefon: 011/3045-199, 064/890999
  • Grad: Beograd
  • Adresa: Ulica Vladimira Mitrovića br. 27a
  • Web:
  • Email: mbsport@beotel.rs

Osnivanje ovog kluba ima za cilj organizovano okupljanje sportista i drugih zainteresovanih lica koja se kroz članstvo bave sportom rekreativno ili profesionalno. Klub propagira i razvija sve oblike sportskih aktivnosti kako u amaterskom tako i u profesionalnom(vrhunskom) sportu, zastupa zajedničke interese članova kluba pred opštinskim, gradskim, republičkim i drugim organima i organizacijama.
Sportski stručnjaci kao i stručnjaci u sportu rade na unapređenju vrhunskog sporta i postizanju vrhunskih sportskih rezultata.
Klub pored redovnih sportskih aktivnosti organizuje seminare i priredbe edukativnog, sportskog, takmičarskog i rekreativno-zabavnog karaktera.

Klub raspolaže sopstvenim prostorijama za rad i obuku sportista: Klimatizovana sala sa karate strunjačama veličine 80m², svlačionice sa tuš kabinama, kompletno opremljena teretana od 100m²,kancelarije, kao i prostorije za osveženje uz mini bar.

  • Sportovi vezani za ovaj unos: Kik boks