Teretana na otvorenom u bloku 70:

Teretana na otvorenom u bloku 70 blizu šetališta

  • Sportovi vezani za ovaj unos: Teretana